O včelařství

V následujících článcích Vás seznámíme s tématy, která budou zajímat nejenom včelaře, ale i širokou veřejnost. Pro začínající včelaře bude jistě přínosný článek Včelaříme, kde se dozvíte o spoustě výhod spojených s touto činností. Článek Hodnota včelího medu Vás zase seznámí s tímto oblíbeným a zdravým včelím produktem.

Přehled informací o potřebném vybavení pro včelaře a jeho cenách Vám přinese článek Základní vybavení. A pokud byste rádi nakoukli do zajímavé historie včelařství, pak určitě nepřehlédněte články Včelařství a historie a Včelí mezera.

Povinnosti včelaře

K zahájení chovu včel není zapotřebí mít žádné povolení. Samotné včelaření je však regulované zákony, nařízeními, vyhláškami. Pro včelaře je nejdůležitější Veterinární zákon. Podle tohoto zákona je včela charakterizována jako hospodářské zvíře a každý včelař musí být na základě tohoto registrován. Registrace včelaře se provádí u Českomoravské společnosti chovatelů. Na základě podané žádosti obdrží včelař číslo chovatele a číslo stanoviště.

Včelař je povinen nahlásit svou činnost na příslušný Obecní úřad, v jehož katastrálním území bude mít včelstva umístěna. Tuto skutečnost musí nahlásit nejpozději do konce února daného roku. Nové umístění stanoviště včelstev se oznamuje pět dnů před jejich přemístěním. Ohlášení je důležité především pro pěstitele, kteří provádí postřik zemědělských plodin. Pěstitelé jsou povinni všem chovatelům sdělit přesný den a hodinu, kdy budou provádět postřiky. Je to zejména z důvodu, aby mohli včelaři včelstvo na patřičnou dobu uzavřít a nebylo otrávené.

KAŽDOROČNÍ POVINNOSTI VČELAŘE

Každý rok je včelař povinen:

 • Do konce února svou činnost nahlásit na příslušný Obecní úřad.
 • Do 15. února musí být odevzdány vzorky měli na vyšetření Varroázy.
 • Do 1. května musí včelař oznámit výboru základní organizace úhyn včelstev během zimy. Podezřelé úhyny musí také nahlásit na příslušné veterinární správě. Chovatelé včel jsou povinni nahlásit úhyny včel krajské veterinární správě při úhynu více než 25 % z počtu evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.
 • Do 15. září nahlásit počet včelstev na ČMSCH.
 • Pro každé své stanoviště, kde má včelstvo, nahlásit veškeré změny, přemístění, úhyny, kontroly apod.
 • Pravidelnou povinností je ošetřovat včelstvo proti Varroáze dle zákonných nařízení a vyhlášek. Všechny uvedené skutečnosti vyplývají ze zákonů a vyhlášek. Jejich nedodržování má pro včelaře nepříjemné důsledky.
Rámkové míry

Výraz rámková míra ve včelařství znamená rozměr včelařského rámku. Rámek se skládá z horní loučky, spodní loučky a dvou bočnic. Horní loučka má vždy přesahy, díky kterým rámek v úlu drží. Rámková míra se nejčastěji uvádí v centimetrech. U rámků typu Langstroth se uvádí také v milimetrech. Rámková míra se měří na stlučeném rámku a vždy se měří vnější rozměry včelařského rámku. Níže nám obrázek znázorňuje rámkovou míru 39x24, tedy Adamcův rámek.

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ RÁMKOVÉ MÍRY

V České republice se nejčastěji používá ADAMEC, tedy 39x24. Dále pak se setkáme s výrazem TACHOV. Jedná se také o rámkovou míru 39x24, ale označení se používá pro typ úlu, který je v půdorysu obdélníku a umístíte do něj pouze 9 ks rámků do nástavku. Další rámkové modifikace rámkové míry ADAMEC 39x24 jsou například 39x15, 39x17, 39x27,5, 39x30 a 39x36. Dalším typem rámků jsou rámky OPTIMAL. Jedná se o rámkovou míru 42x27,5 a 42x17. Rámková míra 42x17 je označována jako půl rámek. Tato rámková míra se nejčastěji používá na Slovensku. V České republice jen okrajově. Na Slovensku se tento typ rámku označuje také jako typ B nebo 1/2B pro 42x17.

Dalším typem, se kterým se v České republice setkáte, je typ Langstroth. Langstroth byl vynalezen ve spojených státech v polovině 19. století. Základní rámek rámkové míry Langstroth je rámek s výškou 232. Údaj znamená výšku rámku v milimetrech. Jelikož se jedná o původní rámek, je označován také jako Langstroth 1/1 nebo Langstroth Original. Tento typ rámku je v podstatě „matkou“ všech rámkových měr. Systém Langstroth byl vynalezen ve spojených státech v polovině 19. století. Postupem času však byly rámky modifikovány na jiné rozměry a v dnešní době se setkáte také s rámky s výškou 185 mm (Langstroth 3/4), 159 mm (Langstroth 2/3) a 137 mm (Langstroth 1/2), ale také 285 mm s označením jako Langstroth Jumbo, který se používán výhradně v plodišti.

PŘESAHY HORNÍCH LOUČEK

Přesahy horních louček jsou vždy klíčové pro usazení rámku do úlu. Bohužel se u jednoho typu mohou lišit dle výrobce. Například rámky 37x mají mít horní loučku 40,5 cm, ale setkáme se i s loučkou 39,5 cm, což není správně a v úlu bude tento rámek propadávat. Rámky s šířkou 39x jsou s horní loučkou 41,5 cm. U rámků s šířkou 42x bývá horní loučka 44,5 cm. Systém Langstroth má rámek široký 44,8 cm a horní loučku pak 48,2 cm.

Hodnota včelího medu

Včelí med produkují včely medonosné, které ho především v zimním období používají jako potravu. Znamená to tedy, že odebíráním medu včely o svou přirozenou potravu přicházejí, a je tak nutné ji nahradit. K tomuto účelu byl dlouho využíván cukr, na kterém sice včely přežijí, ale není pro ně příliš vhodný. Neobsahuje pro včely důležité výživné látky a navíc jsou pro ně složité cukry špatně stravitelné.

KRMIVA PRO VČELY

V dnešní době se již začala nabízet i krmiva pro včely přímo určená. Jsou daleko vhodnější především díky tomu, že na rozdíl od cukru nezatěžují trávicí ústrojí včel a v plástu nekrystalizují. Mohou tak představovat ideální alternativu k medu, ale i mezi nimi jsou výrobky, jejichž složení se cukru velmi podobá a nejsou tak vhodnou potravou. Za kilogram kvalitního krmiva pro včely zaplatíte asi 30 – 40 Kč. Při připočtení dalších nákladů na vybavení včelařů, léčení a práci se pak dopracujeme k tomu, že cena kilogramu medu by neměla činit méně než 100 Kč.

VČELÍ MED JAKO LÉK I POTRAVINA

Včely medonosné jsou významné nejen kvůli opylování květin, ale i pro svůj zdravý a sladký produkt – včelí med. Ten lidé využívají v mnoha oblastech. Přidává se do kosmetických přípravků, jako jsou šampóny, mýdla a krémy, ale známe ho především jako potravinu i alkoholický nápoj. Med je ukázkovým příkladem zdravé výživy, který je navíc v porovnání s mnoha ostatními potravinami velmi levný. Není zřejmě pochyb o tom, že bychom bez něj dokázali stejně jako včely žít, ale byla by škoda tuto zdravou, léčivou a chutnou potravinu nepoznat.

KVALITNÍ ČESKÝ MED A JEHO NEDOSTATEK

Velmi oblíbený a využívaný med čelí stejně jako ostatní přírodní produkty jednomu problému – a to omezeným zásobám. Jeho výroba je závislá na počasí, a tak může slunce, déšť, silný vítr i nevhodná teplota vzduchu zapříčinit to, že jeho produkce bude mizivá. Proto lze jen těžko jeho množství pro daný rok předpovědět. Český med se svou kvalitou řadí na vysokou úroveň a je tak vyvážen do dalších zemí. Aby se pak pokryla poptávka na českém trhu, jsou k nám dováženy nekvalitní medy ze zahraničí, které jsou často ředěny sirupy a jeho příznivé účinky i hodnota jsou tak zničeny.

TRŽNÍ HODNOTA VČELÍHO MEDU

Stejně jako u jiných přírodních produktů by se cena medu měla odvíjet od situace na trhu. V případě jeho nedostatku by tedy logicky měla být cena vyšší než v případě nadbytku. Cena medu se dále odvíjí také od kupujícího subjektu a prodávaného množství, a je tedy jiná pro spotřebitele a zpracovatele. Často se bohužel můžeme setkat s tím, že včelaři prodávají svůj výrobek zbytečně hluboko pod výrobními náklady a tím se tak připravují o kapitál, který by mohli využít například na obnovu vybavení s využitím včelařských dotací. Mohli by tak produkovat medu více a stále si zachovávat potřebnou kvalitu. Zatímco v Česku jsme za 950g sklenici medu v roce 2014 zaplatili asi 120 – 160 Kč, na Slovensku cena přesahovala 200 Kč.

V roce 2023 však vlivem inflace cena medu u živnostníků začala překračovat hranici 200 Kč/kg.

Včelí mezera

Díky pozorování včel a jejich chování v úlu objevil roku 1851 Lorenzo Langstroth včelí mezeru. Všiml si, že včely vyplňují propolisem mezery menší než 6,4 mm, mezery větší než 9,5 mm včely vystavují voskem.

Včelí mezera má tedy hodnoty 6,4 – 9, 5 mm (uvádí se i 6-10 mm), kterou včely nechávaly bez povšimnutí. Tento velmi důležitý objev započal výrobu úlů s vyjímatelnými rámky a byl použit také v nástavkovém úlu Langstroth.

Základní vybavení

Základní vybavení je pro začínající včelaře naprostou nezbytností. Pořídit si můžete věci zcela nové, ale pokud chcete trochu ušetřit, můžete si zakoupit i již použité vybavení. V tomto případě však nezapomínejte na to, že použité věci mohou obsahovat pozůstatky nejrůznějších nemocí a před jejich použitím je tedy třeba je řádně vydezinfikovat.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ PRO VČELAŘE

 • Úly – i s nástavkami navíc
 • Včely – oddělek
 • Rámky a potřeby k nim – rámkové přířezy, mezistěny
 • Potřeby pro krmení – krmítko (stropní)
 • Práce s medem – medomet, odvíčkovací vidlička, konev nebo sklenice na med, síta na med •
 • Včelařské pomůcky – rozpěrák, dýmák, smetáček
 • Ochranné pomůcky – včelařská kukla, klobouk nebo kombinéza, rukavice
Proč včelařit?

PROČ LIDÉ VČELAŘÍ?

Existuje mnoho důvodů, proč se lidé rozhodnout začít se včelařením. Vést je k tomu může například rodinná včelařská tradice či prostý zájem o tuto velmi přínosnou činnost. Většinou se včelaři dělí podle počtu včelstev a z něj odvozeného přínosu finančních prostředků do rodinného rozpočtu.

 • Včelaření pro zábavu
 • Včelaření jako vedlejší zdroj příjmů
 • Včelaření jako živnost
 • Včelařská farma

VČELAŘENÍ PRO ZÁBAVU

Ačkoliv tento druh včelaření nebývá hlavním zdrojem příjmů, spoustu výhod přináší samotný produkt dobré péče o včelstvo – výborný a zdravý med. Počet včelstev pro tuto činnost se pohybuje od tří, což je minimum, až po deset včelstev.

VČELAŘENÍ JAKO VEDLEJŠÍ ZDROJ PŘÍJMŮ

Při včelaření jako vedlejším zdroji příjmů představuje 150 včelstev maximální počet, který můžete zvládat i při stávajícím zaměstnání, ačkoliv již 100 včelstev znamená velké množství práce. Získáte však za to med nejen pro vlastní potřebu, ale i k prodeji. Ještě větší množství medu můžete získat kočováním.

VČELAŘENÍ JAKO ŽIVNOST

Se 150 včelstvy a více už můžete s trochou štěstí začít podnikat. Vhodnější však je kvůli možným rizikům, jako je například nepřízeň počasí, vlastnit včelstev více, například 300 nebo vykonávat i další přidružené činnosti jako prodej matek, výroba propolisu, aj. Příjmy zvýšíte také tím, když budete jezdit na různé řemeslné trhy, apod.

VČELAŘSKÁ FARMA

Společnost s několika sty včelstev se již dá označit jako včelařská farma. Počet včelstev však může přesáhnout i tisíc kusů.

Včelařství a historie

Pojem včelaření označuje chov včel medonosných, jehož cílem je získávání včelích produktů, jako jsou včelí med, propolis, mateří kašička, pyl a včelí jed. Své využití tyto produkty nacházejí v pro své léčivé účinky nejen v lékařství, ale používají se také v potravinářství nebo se přidávají do kosmetických a zkrášlujících přípravků.

VÝZNAM VČELAŘSTVÍ

Význam včelařství tkví především v přínosu jeho produktů, ale důležitou roli hrají včely i jako opylovači. Ve včelím úlu dokáže přezimovat až 20 000 dělnic s matkou a květy jsou schopny opylovat už velmi brzy z jara. Kromě toho také včely zůstávají věrny květu, a tak opilují ten druh rostliny, který již opylovávat začaly.

HISTORIE VČELAŘSTVÍ

Přestože se u nás začalo včelařství rozmáhat až v 9. století, historie jeho vzniku spadá až do doby 12 000 let před naším letopočtem. Dříve včelí úly nebyly, a tak se místo nich používaly dutiny stromů a včelaři, kteří byli v té době velmi vážení, tak museli být vybaveni také dláty, sekyrami a podobně. Dutiny stromů byly později vystřídány za úly vyrobené z kmenů stromů, takže mohly být konečně umístěny tam, kde se to včelaři hodilo. Úly s odnímatelným víkem a možností umístění rámku s mezistěnou pak přišly na svět v průběhu 18. století. Konec 19. století pak přinesl modernizaci včelařských postupů i vývoj nových včelařských pomůcek.

7 položek celkem