Vážení zákazníci, Provoz internetového obchodu VČELAŘÍK byl přerušen (nakupujte na iVcelarstvi.cz). Kolektiv VČELAŘÍK.cz.

Rojení včel

rojení včel medonosných dochází v jarních měsících a může trvat až do konce června. Jedná se o jejich přirozenou vlastnost, která však včelařům přináší mnoho starostí. Proto je třeba věnovat se prevenci, díky které se dá rojení snadno předejít.

 

Proč se včely rojí

Rojení, ke kterému dochází v období mezi první snůškou a 20. 6., je především výsledkem nedostatku místa v úlu. Stavba včelího díla, ukládání zásob i kladení jsou náročné na prostor, a pokud je včelám znemožněno vykonávat některou z těchto činností, je včela donucena opustit úl. Tomu se také říká vyrojit se.

 

Jak předcházet rojení

 

Volba úlu

Už při koupi nového úlu je vhodné předcházet rojení. Méně vhodnou variantu pak představují tzv. kláty nebo zadáky. Je do nich horší přístup a často ani nenabízejí možnost rozšíření. V úlech typu Tachov bývá často méně místa.

 

Přidáni rámků s mezistěnou

Jestliže jsou již rámky zakladeny nebo už včely nemají kam umisťovat zásoby medu, je doporučováno do úlu přidat další prázdné rámky s mezistěnou. V ideálním případě dejte nástavek nad plodiště tak, aby jeden plodovací nástavek vytvořil dva. Při střídavém umisťování plodu a nového rámku tak budou krajními krycími rámky nové rámky s mezistěnou. To usnadní včelám přechod mezi rámky, jimiž zároveň ověříte sílu včelstva a zjistíte, zda mají chuť ke stavbě. Včely totiž krajní rámky vystavují až tehdy, pokud nemají kde stavět a klást.

 

Uvolnění místa v úlu - volná stavba

Jestliže si už další rozrůstání svého včelstva nepřejete, můžete vše zpomalit vložením rámky bez mezistěny do úlu. Pro včely to bude znamenat více práce a úsilí, které je vysílí a Vám přidá čas.

 

Přistřižení křídel včelí matce

Při rojení matka vypadává z úlu na zem, čehož můžete využít k tomu, že jí přistřihnete křídla, čímž rojení zabráníte. Matku poté vrátíte do úlu. Jestliže zahyne, včely již mají v úlu naražený matečník.

 

Mechanické zábrany

Tento typ není pro zamezení rojení vhodný, neboť zabraňuje matce vylézt z úlu, neboť včely při rojové náladě narazí matečník. Druhá matka pak může hlavní matku usmrtit.

 

Jak využít rojení

Rojení však můžete také využít, a to k vytvoření oddělku. Jestliže již včely nemají prostor v úlu, vyndejte při rojové náladě rámek s matečníkem z úlu. Se včelami i zásobami ho pak například odebráním nástavku přestěhujte do nového úlu

Aktuality

Vážení zákazníci, od 2.1. dochází ke změně majitele a tedy i provozovatele internetových stránek VČELAŘÍK.cz. Součastně dochází ke změně cen zboží a cen d...