Vážení zákazníci, Provoz internetového obchodu VČELAŘÍK byl přerušen (nakupujte na iVcelarstvi.cz). Kolektiv VČELAŘÍK.cz.

Umístění a stanoviště včelstev

Pokud chcete dosáhnout co nejvyšší výtěžnosti medu, je potřeba věnovat pozornost i výběru stanoviště pro včelaření. Jedním z důležitých aspektů je dostupnost co největšího množství rostlin k opylování v okruhu do 5 km. Různorodá a pestrá vegetace, je pro včelstvo významná. Pro první pylovou snůšku je dobré mít v okolí zastoupení lísek, vrb, olší a topolů. Pro budoucí snůšku jsou vítané ovocné a listnaté stromy, luční porosty, ale i les. Místo by také mělo být kryto proti silnému větru.

Perfektními místy pro včelaření se tak jeví sady nebo místa u listnatých stromů. Je tomu tak také proto, že zde na úly na jaře svítí slunce a včelstvo díky tomu dříve zesílí, ale zároveň listy v létě poskytnou i potřebný stín. Jako místo pro včelaření můžete zvolit i vodní plochu, kterou si můžete postavit i svépomocí. Postačí plocha malá, nebo i vlhká půda.

Česna by měla být obrácena k jihovýchodní straně. Tato orientace úlů je pro včely důležitá z toho důvodu, aby včely vylétaly na pastvu s vycházejícím sluncem. Ranní slunce prohřívá okolí a svítí přímo do česna. Čím dřív se úl prohřeje, tím dříve začnou včely pracovat a tím více toho nanosí. V případě, že má včelař víc úlů, je nejlepší dělat skupinky po čtyřech úlech natočenými různými směry. Tím se omezí zalétávání včel.

Vzdálenost včel od obydlí není přesně definována. Včelař by měl dodržovat odstup od domu cca 10 metrů, aby nedošlo k obtěžování sousedů apod. Včelí úly se také nesmí umísťovat u vchodu domu, dětského hřiště či pískoviště a podobně.

Stanoviště pro včely v žádném případě neumísťujte v místech, která jsou ráno dlouho ve stínu, ve větrném prostranství a kde není zdroj vody a ani pastvy.
 

Dolet včely medonosné

Včela medonosná je schopná za pastvou uletět v jarním období cca 100 m až 1 km. Později se délka doletu prodlužuje na 2 až 4 km. Pro včely je důležité, aby v těchto „okruzích" měly dostatečnou nabídku nektaru, pylu, vody. Při dodržení těchto podmínek se zmenšují ztráty včel a naopak příznivě působí na přirozený rozvoj včelstva.
 

Aktuality

Vážení zákazníci, od 2.1. dochází ke změně majitele a tedy i provozovatele internetových stránek VČELAŘÍK.cz. Součastně dochází ke změně cen zboží a cen d...