Jak včelařit v nástavkových úlech

NÍZKÉ NÁSTAVKY DO 20CM

Základem jsou tři nástavky. V těchto nástavcích včelstvo přezimuje a zde začíná jarní rozvoj. V okamžiku, kdy včelstvo zesílí a začíná obsedat i dolní nástavek, provede se přeskupení nástavků. Na dno se dá horní nástavek, na něj nový, který je vybavený mezistěnami a jedním nebo dvěma stavebními rámky. Krajní rámky jsou s hnědým dílem. Třetí je dosavadní nástavek. Nejvýš se dá nástavek, který byl na dně. Tento nástavek plní funkci medníku. Horní nástavky se zavíčkovaným medem může včelař kdykoliv vytočit. Když dochází k zužování v zimním období, zůstanou pouze tři nástavky, a odeberou se trubčí plásty.

VYSOKÉ NÁSTAVKY NAD 20 CM

V případě vysokých nástavků včelstva zimují ve dvou nástavcích. Včelstva zde plodují většinou v horním nástavku. Jakmile jsou obsazeny všechny horní nástavky a včely začínají obsedat i dolní nástavek, provede se prohození nástavku. Dolní nástavek se umístí nahoru a slouží jako medník. Pokud dáme i mateří mřížku, tak za cca týden překontrolujeme medník, zda tam nejsou vajíčka nebo larvičky. Pokud je matka v medníku, celý horní nástavek dáme na dno a dolní nástavek nahoru. Pokud jsou v medníku matečníky, provede se jejich vylámání. Po skončení snůšky se ponechají dolní dva nástavky a trubčí rámky se nahradí světle hnědými soušemi a nástavky se prohodí. Je zapotřebí ihned zakrmit.

JEDEN VYSOKÝ NÁSTAVEK A NĚKOLIK NÍZKÝCH NÁSTAVKŮ

Jedná se o smíšené včelaření, kde má úl většinou jeden vysoký nástavek 27 – 31 cm a několik nástavků nízkých 15 – 20 cm. Med se vytáčí jen z nízkých nástavků. U smíšeného včelaření jsou dva typu úlů: jedenáctirámkový – Dadant a třináctirámkový – Eurodadant.