Vážení zákazníci, Provoz internetového obchodu VČELAŘÍK byl přerušen (nakupujte na iVcelarstvi.cz). Kolektiv VČELAŘÍK.cz.

Povinnosti včelaře

K zahájení chovu včel není zapotřebí mít žádné povolení. Samotné včelaření je však regulované zákony, nařízeními, vyhláškami. Pro včelaře je nejdůležitější Veterinární zákon. Podle tohoto zákona je včela charakterizována jako hospodářské zvíře a každý včelař musí být na základě tohoto registrován. Registrace včelaře se provádí u Českomoravské společnosti chovatelů. Na základě podané žádosti obdrží včelař číslo chovatele a číslo stanoviště.

Včelař je povinen nahlásit svou činnost na příslušný Obecní úřad, v jehož katastrálním území bude mít včelstva umístěna. Tuto skutečnost musí nahlásit nejpozději do konce února daného roku. Nové umístění stanoviště včelstev se oznamuje pět dnů před jejich přemístěním. Ohlášení je důležité především pro pěstitele, kteří provádí postřik zemědělských plodin. Pěstitelé jsou povinni všem chovatelům sdělit přesný den a hodinu, kdy budou provádět postřiky. Je to zejména z důvodu, aby mohli včelaři včelstvo na patřičnou dobu uzavřít a nebylo otrávené.
 

Každoroční povinnosti včelaře

Každý rok je včelař povinen:

- Do konce února svou činnost nahlásit na příslušný Obecní úřad.
- Do 15. února musí být odevzdány vzorky měli na vyšetření Varroázy.
- Do 1. května musí včelař oznámit výboru základní organizace úhyn včelstev během zimy. Podezřelé úhyny musí také nahlásit na příslušné veterinární správě.

Chovatelé včel jsou povinni nahlásit úhyny včel krajské veterinární správě při úhynu více než 25 % z počtu evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.

- Do 15. září nahlásit počet včelstev na ČMSCH.
- Pro každé své stanoviště, kde má včelstvo, nahlásit veškeré změny, přemístění, úhyny, kontroly apod.

Pravidelnou povinností je ošetřovat včelstvo proti Varroáze dle zákonných nařízení a vyhlášek.

Všechny uvedené skutečnosti vyplývají ze zákonů a vyhlášek. Jejich nedodržování má pro včelaře nepříjemné důsledky.

Aktuality

Vážení zákazníci, od 2.1. dochází ke změně majitele a tedy i provozovatele internetových stránek VČELAŘÍK.cz. Součastně dochází ke změně cen zboží a cen d...